پرداخت های دانشجویی

آوریل 21, 2021

حواله به هند در سال 2021

فراورده‌های دارویی، الکترونیکی، پوشاک، بازیهای رایانه ای و نرم‌افزار هند به بسیاری از کشورها، منجمله ایران ارسال می‌شود. همچنین نفت و فراورد‌های آن از سوی ایران به هند صادر می‌شود.
فوریه 23, 2021

بهترین دانشگاه های کانادا برای پذیرش تحصیلی

تقریباً هر دانشجویی که قصد ادامه تحصیل خارج از کشور داشته باشد، دانشگاه های کانادا را حداقل یک بار مورد بررسی قرار می‌دهد. با اینحال ادامه […]
دسامبر 30, 2016

پرداخت آنلاین هزینه آزمون GRE

آزمون GRE یکی ز معتبرترین آزمونهایی است که برای سنجش سطح زبان دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون در ایران به صورت اینترنتی برگزار می شود و ثبت نام آن به صورت آنلاین از طریق سایت ets قابل انجام است.
آوریل 21, 2021

حواله به هند در سال 2021

فراورده‌های دارویی، الکترونیکی، پوشاک، بازیهای رایانه ای و نرم‌افزار هند به بسیاری از کشورها، منجمله ایران ارسال می‌شود. همچنین نفت و فراورد‌های آن از سوی ایران به هند صادر می‌شود.
فوریه 23, 2021

بهترین دانشگاه های کانادا برای پذیرش تحصیلی

تقریباً هر دانشجویی که قصد ادامه تحصیل خارج از کشور داشته باشد، دانشگاه های کانادا را حداقل یک بار مورد بررسی قرار می‌دهد. با اینحال ادامه […]
دسامبر 30, 2016

پرداخت آنلاین هزینه آزمون GRE

آزمون GRE یکی ز معتبرترین آزمونهایی است که برای سنجش سطح زبان دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون در ایران به صورت اینترنتی برگزار می شود و ثبت نام آن به صورت آنلاین از طریق سایت ets قابل انجام است.