اخبار

جولای 10, 2014

صرافی های غیرمجاز بسته می شوند

بانک مرکزی برای وندادهی فعالیت صرافی ها، فرصت یک ماهه ای را به منظور ارائه تقاضای مجوز از این بانک برای صرافی ها تعیین کرده بود […]
جولای 10, 2014

صرافی های غیرمجاز بسته می شوند

بانک مرکزی برای وندادهی فعالیت صرافی ها، فرصت یک ماهه ای را به منظور ارائه تقاضای مجوز از این بانک برای صرافی ها تعیین کرده بود […]