مانی گرام در چین

آوریل 11, 2022

ارسال حواله یوان، شخصی، شرکتی

ارتباط دوجانبه ایران و چین، ارتباطی تنگاتنگ با سابقه‌ای به درازای تاریخ دو کشوراست.  راه ابریشم یا جاده ابریشم که در مسیر اروپا و کشورهای دور […]
آوریل 11, 2022

ارسال حواله یوان، شخصی، شرکتی

ارتباط دوجانبه ایران و چین، ارتباطی تنگاتنگ با سابقه‌ای به درازای تاریخ دو کشوراست.  راه ابریشم یا جاده ابریشم که در مسیر اروپا و کشورهای دور […]