ارسال پول فوری

جولای 24, 2021

حواله وسترن یک ساعته!

اگر هریک از عزیزانتان در شرایط اضطرار نیاز به دریافت پول در خارج از ایران دارند. اگر امکان ارسال پول از راه‌های همیشگی برایتان فراهم نیست. اگر نمی‌توانید به حساب بانکی وی پول بفرستید و یا از نظر زمانی بانک تعطیل است. و یا در هر شرایط فورس ماژور دیگر، با وندا تماس بگیرید.
جولای 24, 2021

حواله وسترن یک ساعته!

اگر هریک از عزیزانتان در شرایط اضطرار نیاز به دریافت پول در خارج از ایران دارند. اگر امکان ارسال پول از راه‌های همیشگی برایتان فراهم نیست. اگر نمی‌توانید به حساب بانکی وی پول بفرستید و یا از نظر زمانی بانک تعطیل است. و یا در هر شرایط فورس ماژور دیگر، با وندا تماس بگیرید.