حواله یورو معمولا برای کشورهای اروپایی انجام می شود. به صورتی که اگر شما قصد ارسال مبلغی را به یکی از حساب های کشورهای اروپایی که واحد پولی یورو را قبول دارند داشته باشید، می توانید از این روش استفاده کنید. با این حال گاهی در برخی کشورهای دیگر نیز ممکن است با درخواست دریافت کننده، نیاز به ارسال مبلغ به یورو باشد. بسیاری از درخواست های ارسال حواله یورو به اروپا و معمولا برای مصارف دانشجویی است. با این حال شرکتها نیز از مشتریان مهم این نوع حواله هستند.

euro-notes-smallشما می توانید با پر کردن فرم روبرو، درخواست خود را برای ما ارسال کنید.

حواله یورو

قوانین و مقررات(Required)
لطفا قوانین و مقررات استفاده از خدمات صرافی وندا را در این لینک مطالعه نمایید.

لطفا یک عدد دو رقمی وارد کنید