حواله به هند

ژانویه 6, 2022

تبادل ارزی بین ایران و هند

روابط تجاری، فرهنگی، مسافرتی، ارزی، دانشجویی، ورزشی و حتی پزشکی ایران و هند پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد. دورانی را به‌یاد داریم که پزشکان هندی در بسیاری […]
ژانویه 6, 2022

تبادل ارزی بین ایران و هند

روابط تجاری، فرهنگی، مسافرتی، ارزی، دانشجویی، ورزشی و حتی پزشکی ایران و هند پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد. دورانی را به‌یاد داریم که پزشکان هندی در بسیاری […]