مراوده تجاری مالی با ترکیه

مارس 5, 2024

سفر به ترکیه بدون دردسر: تبدیل آسان ریال به لیر

سفر به ترکیه بدون دردسر: تبدیل آسان ریال به لیر امروزه سفر به ترکیه به یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری برای ایرانیان تبدیل شده است. اشتراکات […]
فوریه 16, 2022

برای خرید از ترکیه، ما در کنار شمائیم

طی دو یا سه دهه اخیر، تعداد فروشندگانی که کالاهای خود را از ترکیه وارد میکنند رو به افزایش است. وندا برای تسویه حساب این افراد با شرکای تجاریشان در ترکیه آمادگی کامل دارد.
مارس 5, 2024

سفر به ترکیه بدون دردسر: تبدیل آسان ریال به لیر

سفر به ترکیه بدون دردسر: تبدیل آسان ریال به لیر امروزه سفر به ترکیه به یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری برای ایرانیان تبدیل شده است. اشتراکات […]
فوریه 16, 2022

برای خرید از ترکیه، ما در کنار شمائیم

طی دو یا سه دهه اخیر، تعداد فروشندگانی که کالاهای خود را از ترکیه وارد میکنند رو به افزایش است. وندا برای تسویه حساب این افراد با شرکای تجاریشان در ترکیه آمادگی کامل دارد.