حواله به امریکا

ژانویه 29, 2024

حوالۀ بانکی از داخل کشورها

شرکت در مزایده‌ها و نمایشگاه‌های کتاب و صنایع در روسیه، برخی مواقع نیازمند واریز مبالغی از بانک‌های داخلی این کشور است. از یاری ما در روسیه برای حوالۀ بانکی داخلی با روپل روسیه بهره‌مند شوید. حوالۀ بانکی از داخل کشورها در این مورد نیز بسیار کارآمد است.
می 2, 2022

مراودات مالی با امریکا آسان نیست، اما شدنی است.

در روش انتقال نقدی پول به امریکا، سقف انتقال بالاتری را در هر پارت می‌توان انجام داد که برای مشتری‌ها از نظر کارمزد صرفه بیشتری دارد. اما این روش محدودیت‌هایی از نظر ایالات‌هایی که می‌توان ارسال را انجام داد در بر دارد. بنابراین، امکان ارسال برای ایالت مورد نظرتان را قبلاً از ما جویا شوید
ژانویه 29, 2024

حوالۀ بانکی از داخل کشورها

شرکت در مزایده‌ها و نمایشگاه‌های کتاب و صنایع در روسیه، برخی مواقع نیازمند واریز مبالغی از بانک‌های داخلی این کشور است. از یاری ما در روسیه برای حوالۀ بانکی داخلی با روپل روسیه بهره‌مند شوید. حوالۀ بانکی از داخل کشورها در این مورد نیز بسیار کارآمد است.
می 2, 2022

مراودات مالی با امریکا آسان نیست، اما شدنی است.

در روش انتقال نقدی پول به امریکا، سقف انتقال بالاتری را در هر پارت می‌توان انجام داد که برای مشتری‌ها از نظر کارمزد صرفه بیشتری دارد. اما این روش محدودیت‌هایی از نظر ایالات‌هایی که می‌توان ارسال را انجام داد در بر دارد. بنابراین، امکان ارسال برای ایالت مورد نظرتان را قبلاً از ما جویا شوید