من بعد از چند ماهی که با صرافی دیگری کار می کردم با وندا آشنا شدم و واقعا بعد از این مدت از تک تک خدمات این شرکت راضی هستم…

چت آنلاین
ارسال